Premiats del Curs 2019-2020

.

Primer Premi :

"En Teo mesura la velocitat de la llum"

Realitzat pels alumnes Martin González Yu, Juan de Dios Gutiérrez Márquez, Santiago Romaní Ormaechea i Alberto Velasco García, de l'Institut Angeleta Ferrer i Sensat.

(Tutorat pel professor Javier Talavera del Castillo)

.

Veure el treball premiat

Accèssits :

"La influència del color i la música en l'estat d'ànim", realitzat pels alumnes Miranda Doménech i Víctor Ferrer Fernández, de l'Institut Arnau Cadell.

"El personaje exiliado en la literatura de posguerra", realitzat per les alumnes Yusra Alami Marrad, de l'Institut Joaquima Pla i Farreras.

"Introducció al business intelligence i aplicació a un cas real mitjançant eines basades en SAP", realitzat per l'alumna Natàlia Pastor López, de l'Institut Leonardo da Vinci.

"De píxels a nombres. El processament matemàtic de les imatges", realitzat per les alumnes María Álvarez Quintas, Marián Encrenaz Linares, Alicia Soler Saiz, Marta Caldés Vallhonrat i Helena Monsó Mas.

Premi Joan Auladell de TR de temàtica local:

"Consulta en temps real la posició dels autobusos"

Realitzat per l'alumne Arnau Serra de Paz, de l'Institut Arnau Cadell

(Tutorat pel professor Joan Llopis)

A més de concedir-li aquest premi, el Jurat ha decidit afegir a aquest treball, fora de les bases, un accèssit al Premi MVM, que el GEL (Grup d'Estudis Locals) ha compensat amb un augment de la dotació econòmica del Premi J.Auladell..

.

.

.

Publicació del Treball de Recerca guanyador.

.

    Edició: maig de 2021

    Disseny i maquetació: David Miranda Colón

    Il·lustracions: Júlia Nonell Fernández

    Coordinació: Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat del Vallès

    Direcció tutorial: Ariadna Solsona i Gal·la Termes

    Impressió: IMPRINTER

    ISBN: 978-84-09-27923-4

      Amb la col·laboració de:

  • Memorial MVM - Fundació Sant Cugat        
  • Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
  • Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat

..

..

.

Acta del Jurat del Premi MVM de Treballs de Recerca

Tornar