Premiats del Curs 2012-2013

.

Primer Premi :

"Millor amb xantana?"

Realitzat per l'alumna Alba Serrano Martínez, de l'Institut Arnau Cadell.

(Tutorat per la professora Pilar Benedicto)

Veure el treball premiat

Accèssits :

"La busca de la Celestina Ideal. Anàlisis comparativo de cuatro versiones de La Celestina", realitzat per les alumnes Ariadna Caballero García i Carla Navarro González, de l'Institut Pla i Farreras.

"Desenvolupament d'un dispositiu per recuperar la funció palpebral", realitzat pels alumnes Roger Macaya Munell i Miquel Sierra Montoya,de l'Institut Leonardo da Vinci.

"Els horts escolars", realitzat pels alumnes Víctor Galindo Tabener, Nerea Ruiz Solaní, Francesc Gordó Vilaseca, Joan Casanova Casacuberta i Aleix Asunción Saumench, de l'Institut Angeleta Ferrer i Sensat.

"Art o representació: La fotografia com a eina de denúncia social", realitzat per l'alumna Alba Vivancos Folch de l'Institut Joaquima Pla i Farreras

Premi Joan Auladell de TR de temàtica local:

"Biodiversitat agrícola al terme de Sant Cugat del Vallès", realitzat per l'alumne David Astrue Belillas de l'Institut Angeleta Ferrer i Sensat. (Tutorat pel professor Albert Garriga). Aquest Premi està dotat pel GEL (Grup d'Estudis Locals i es publicarà en la revista Gausac)

Alumnes premiats del Curs 2012-2013

.

Publicació del Treball de Recerca guanyador

  • Edició: maig de 2014
  • Disseny i maquetació: Marc Piñol
  • Il·lustració coberta: Aina Sastre
  • Coordinació: Escola d'Art de Sant Cugat del Vallès
  • Direcció tutorial: Ramon Tubau i Eva Virgili
  • Impressió: IMPRINTER
  • Dipòsit legal
Amb la col·laboració de:

  • MVM - Fundació Sant Cugat
  • Ajuntament de Sant Cugat
  • Escola d'Art Sant Cugat

.

Acta del Jurat del Premi MVM de Treballs de Recerca

Tornar