Premiats del Curs 2013-2014

.

Primer Premi :

"Petjades fòssils prop de Ponts (La Noguera). Estudi d'un nou jaciment"

Realitzat per l'alumne Nil Rodés i Llorens, de l'Institut Leonardo da Vinci.

(Tutorat pel professor Alfredo Sebastián)

Veure el treball premiat

Accèssits :

"De filles a esposes i d'esposes a mares. Representacions de la dona a l'Anglaterra victoriana", realitzat per les alumnes Paula Cros Marchena i Cèlia Sales Valdés, de l'Institut Pla i Farreras.

"La figura de l'outsider a la novel·lística de H. Hesse", realitzat per l'alumna Blanca Ruiz de Conejo,de l'Institut Angeleta Ferrer i Sensat.

"Locanunti: Alternativa al GPS inspirat en els coloms missatgers", realitzat per l'alumne Manel Caballero Pérez, de l'Institut Arnau Cadell.

"2000 anys de criptografia", realitzat per l'alumne Eduard Vilalta Vila de l'Institut Leonardo da Vinci

Premi Joan Auladell de TR de temàtica local:

El Premi Joan Auladell a treballs de temàtica local 2014 queda DESERT.

Alumnes premiats del Curs 2013-2014

.

Publicació del Treball de Recerca guanyador

  • Edició: maig de 2015
  • Disseny i maquetació: Xavi Ramírez Ollé
  • Il·lustració coberta: Irene Restoy Jurado
  • Coordinació: Escola d'Art de Sant Cugat del Vallès
  • Direcció tutorial: Ramon Tubau
  • Impressió: IMPRINTER
  • ISBN: 978-84-606-7675-1
Amb la col·laboració de:

  • Memorial MVM - Fundació Sant Cugat
  • Ajuntament de Sant Cugat
  • Escola d'Art  de Sant Cugat

.

Acta del Jurat del Premi MVM de Treballs de Recerca

Tornar