Premiats del Curs 2008-09

.

Primer Premi :

"Riure per nassos! (Anàlisi històric i social del pallasso)"

Realitzat per l'alumne Martí Romaní Picas, de l'IES Angeleta Ferrer i Sensat.  (Tutorat pel professor Jordi Alsina)

Veure el treball premiat

Accèssits :

"Estudi fenotípic, genotípic i de patrons d'herència a la drosophila melanogaster", realitzat per les alumnes Mª Estefania Pulido Sabidó i Irene Macaya Munell, de l'IES Leonardo da Vinci.

"El cant: art o tècnica?", realitzat per l'alumna Sara Bañeras Carrió del Col·legi Europa.

"El consum d'aigua a Sant Cugat", realitzat pels alumnes Alícia Daufí Muñoz, Núria Folguera Blasco i Francesc Vives Uyà, de l'IES Angeleta Ferrer i Sensat.

"La síndrome de Down sense límits", realitzat per l'alumna Marta Villadelprat Morente, de l'IES Arnau Cadell.

Alumnes premiats del Curs 2008-09

D'esquerra a dreta: Joan Salomon (President del Jurat), Jordi Alsina (Tutor del treball guanyador), Martí Romaní Picas, Alícia Daufí Muñoz, Marta Villadelprat Morente, Irene Macaya Munell, Mª Estefania Pulido Sabidó, Sara Bañeras Carrió.

.

Publicació del Treball de Recerca guanyador

  • Edició: maig de 2010
  • Disseny i maquetació: Antonio Montalvo Casals
  • Il·lustració coberta: Sònia Canals
  • Coordinació: Escola d'Art de Sant Cugat del Vallès
  • Impressió: Gràfiques Arís
  • Dipòsit legal: B-23828-2010
Amb la col·laboració de:

  • MVM - Fundació Sant Cugat
  • Diputació de Barcelona - Xarxa de Municipis
  • Ajuntament de Sant Cugat

.

Acta del Jurat del Premi MVM de Treballs de Recerca

.

Tornar