Premiats del Curs 2007-08

.

Primer Premi :

"Ases i elefants. Anàlisi sobre la ideologia del Partit Demòcrata i Republicà nord-americans"

Realitzat per l'alumne Alex Álvarez Garcia, de l'IES Joaquima Pla i Farreras.  (Tutorat per la professora Montserrat Pantaleón)

Per veure:

Accèssits :

"Balanç energètic i ambiental de la combustió de fangs de depuradora i estudi del compostatge com a via alternativa", realitzat pels alumnes Carles Balsach Quintana i Laura Costa López, de l'IES Arnau Cadell.

"El nazisme en el cinema d'humor", realitzat per l'alumna Anna Núñez Villalonga, de l'IES Arnau Cadell.

"Els maquis una història oblidada", realitzat per l'alumna Laura Menéndez Gorina, de l'IES Leonardo da Vinci.

"L'aprofitament dels excedents alimentaris al Quart Món", realitzat per les alumnes Alba Gavaldà Cortés i Ariadna Homedes Cervantes, de l'IES Arnau Cadell.

Sergi Beser, President del Memorial MVM, amb els premiats del Curs 2007-08

.

Publicació del Treball de Recerca guanyador :

  • Edició: maig de 2009
  • Disseny i maquetació: Cristina Marcet Martínez
  • Il·lustració coberta: Marie Almirall Revel
  • Coordinació: Escola d'Art de Sant Cugat del Vallès (Joan González i Oriol Mora)
  • Impressió: Gràfiques Aris
  • Dipòsit legal: B-25.828-2009
Amb la col·laboració de:

  • MVM - Fundació Sant Cugat
  • Diputació de Barcelona - Xarxa de Municipis
  • Ajuntament de Sant Cugat

.

Acta del Jurat del Premi MVM de Treballs de Recerca

.

Tornar