Premiats del Curs 2006-07

.

Primer Premi :

"Anàlisi metodològica de la presa de decisions econòmiques"

Realitzat per l'alumna Carmen Jiménez Fermosel, de l'IES Joaquima Pla i Farreras.  (Tutorat per la professora Montse Casals)

Veure el treball premiat

Accèssits :

"Enregistrament i tractament d'àudio amb programari lliure", realitzat pels alumnes Arnau Marimon, Jordi Bolívar i Eduard Pérez, de l'IES Leonardo da Vinci.

"Els totalitarismes en els films de ciència ficció", realitzat per l'alumne Cristian Palomo Reina, de l'IES Joaquima Pla i Farreras.

"La Democràcia: De la idea a la realitat", realitzat per les alumnes Clàudia Guillén Riera, Ariadna Marías Molina i Paula Lizano Cónsul, de l'IES Arnau Cadell.

"L'últim linx", realitzat per l'alumna Davinia Bartolomé Torcal, de l'IES Joaquima Pla i Farreras.

Anna Sallés, vídua del MVM, amb els premiats del Curs 2006-07

(D'esquerra a dreta i de dalt a baix: Camen Jímenez, Cristian Palomo, Davinia Bartolomé, Anna Sallés, Clàudia Guillén, Ariadna Marías, Arnau Marimon, Eduard Pérez i Jordi Bolívar)

.

Publicació del Treball de Recerca guanyador

  • Edició: maig de 2008
  • Disseny: M. Angeles López
  • Maquetació: Carles Mas
  • Il·lustració coberta: Roger Navarro
  • Coordinació: Escola d'Art de Sant Cugat del Vallès
  • Impressió: Gràfiques Aris
  • Dipòsit legal: B-29312-2008
Amb la col·laboració de:

  • MVM - Fundació Sant Cugat
  • Diputació de Barcelona - Xarxa de Municipis
  • Ajuntament de Sant Cugat

.

Acta del Jurat del Premi MVM de Treballs de Recerca

.

Tornar