..

Premiats del Curs 2005-06

.

Primer Premi :

"Delinqüència i rehabilitació de joves"

Realitzat per les alumnes Beatriz Lillo Iturri, Belén Trejos Gadea i Sandra Vives Larraz, de l'IES Angeleta Ferrer i Sensat.  (Tutorat pel professor Jordi Alsina)

Veure el treball premiat

Accèssits :

"Tractaments finalistes del PVC i els seus efectes en el medi ambient", realitzat per l'alumne Eloi Pareja Seca, de l'IES Joaquima Pla i Farreras

"Torre Negra i rodalies", realitzat pels alumnes Albert Bach Pagès, Sara Fraixedas, Albert Garrigo i Soledad Borri, de l'IES Angeleta Ferrer i Sensat.

.

.

Anna Sallés, vídua del MVM, i els amics Sergi Beser i Borja de Riquer amb els premiats

.

Publicació del Treball de Recerca guanyador

  • 1ª edició: maig de 2007
  • Disseny i maquetació: Norma Campdepadrós
  • Il·lustració coberta: Amelia Estrada
  • Coordinació: Escola d'Art de Sant Cugat del Vallès
  • Impressió: Gràfiques Aris
  • Dip. Legal: B-31.618-2007
Amb la col·laboració de:

  • MVM - Fundació Sant Cugat
  • Diputació de Barcelona - Xarxa de Municipis
  • Ajuntament de Sant Cugat

.

Acta del Jurat del Premi MVM de Treballs de Recerca

.

Tornar